Målgruppe på Bustrup

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge fra 12-18 år med mulighed for efterværn, der udviser personlige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, er socialt- og kriminalitetstruede og generelt kraftigt belastede unge med et behov for anbringelse uden for hjemmet.

De problemstillinger, der karakteriserer målgruppen er, at de har været udsat for forstyrrelser i deres tidlige personlighedsmæssige udvikling pga. utilstrækkelig omsorg og deres basale behov har ikke været tilstrækkeligt tilfredsstillet. De har manglende mod på at lære, skepsis over for omgivelserne, de regner ikke med voksne som nogen, man kan stole på og vil derfor være uafhængige af dem. De har oplevet utryghed og usikkerhed af vidt forskellige årsager og har været udsat for ustabile opvækstvilkår. De har på den baggrund haft for få positive erfaringer.

Afdelingen er godkendt til
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Kriminalitet, personfarlig
 • Indadreagerende adfærd
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Seksuelt overgreb
 • Stressbelastning
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Andet socialt problem
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd

Aldersgruppe

12 - 18 år med mulighed for efterværn.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.
Vi tager imod akut anbringelser.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os