Opholdssted for piger

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Døgnophold §66 – døgnophold for piger

Opholdsstedet Jupiter er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 14 faste pladser og 2 akutte. Det drejer sig om døgnophold for piger.

Målgruppe

Målgruppen er omsorgssvigtede piger i alderen 10 – 23 år med forskellige problemstillinger. Det kan være identitetssøgende adfærd, fx kriminalitet, selvskade og eksperimentering med rusmidler. Det kan også være piger som har været udsat for negativ social kontrol fra deres familier eller omgangskreds.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

§107 og Efterværn §76
Effektivt efterværn med botræning i egen lejlighed på matriklerne

Et effektivt efterværn kan betyde forskellen på succes og en selvstændig tilværelse for en ung – eller spildte år med store personlige og sociale vanskeligheder. Mange af vores unge har haft stor gavn af at få efterværn på Jupiter, hvor de føler sig trygge og på hjemmebane.

Opholdsstedet Jupiter er godkendt til 6 § 76/107 pladser. Vi tilbyder skræddersyede forløb til de piger som er ved at kunne stå på egne ben. Disse unge kan blive boende på opholdsstedet,  i en af vores 6 udslusningslejligheder.

Udslusning til selvstændig tilværelse samt uddannelse eller anden beskæftigelse

Selv om man bliver 18 år er det ikke altid det samme som at man er klar til de udfordringer "voksenlivet" bringer. Et efterværn på Jupiter udvikler den unges robusthed ift. at strukturere sin hverdag, forstå de sociale samspil de indgår i samt udvikle færdighederne til de mange hverdagsopgaver, der er ved at bo selv. F.eks. at styre sin egen økonomi, lave mad, rydde op/gøre rent osv. Derudover har vi særligt fokus på at støtte den unge til beskæftigelse med enten uddannelse og arbejde. Vi oplever at beskæftigelsen er grundlæggende for at de unge bl.a. udvikler det selvværd, der skal åbne op for, at de unge kan vise verdenen og voksenlivet, hvilke stærke selvstændige kvinder de er.

Piger med etnisk minoritetsbaggrund
Mange erfaringer med piger af anden etnisk baggrund end dansk

Opholdsstedet Jupiter har i alle år modtaget unge, med etnisk minoritetsbaggrund, fx somalisk, bosnisk, arabisk og tyrkisk. Medarbejderene er godt rustet til at modtage disse piger, som ofte står med et ben i hver kultur, og som derfor har specifikke problemstillinger. Det kan fx handle om piger som er opvokset i traumatiserede familier, med manglende overskud til at varetage forældrerollen, eller om piger som har været udsat for negativ social kontrol.

Kulturforståelse og gensidig respekt

Det er vigtigt, at pigerne bliver mødt med omsorg og forståelse. Miljøet på Jupiter er præget af sammenhold og pigerne bliver gode til at passe på hinanden. Mangfoldighed og forskellighed italesættes og respekteres.

Opholdssted kun for piger
Vi er sammen om at skabe dit liv

På Opholdsstedet Jupiter er vi sammen med hinanden om at skabe ny udvikling. Måske er du fanget i et stort kaos af skoletræthed, brudte løfter, manglende drømme, en nedbrudt familie og din lyst til livet og til fremtiden kan være lille. Vi arbejder på at skabe løsninger på de problemer, som du lige nu står midt i.

Fællesskab og veninder

Det er et stort skridt, du kommer til at tage ved at starte på opholdsstedet Jupiter Det er et kæmpeskridt at flytte til et nyt sted i Danmark. Her vil du få mange nye kammerater og nye voksne i dit liv, som vil tage godt imod dig og hjælpe dig med en ny hverdag i nye omgivelser.

På Jupiter vil du få de bedste muligheder for at starte på en frisk.

Hvem er de andre piger på Jupiter?

Jupiters piger trænger til mere end opmærksomhed og omsorg. De trænger allermest til kærlighed og krav. Vi ser det som vores opgave er at støtte dem, sådan at de kommer på den anden side af en omsiggribende søgen efter opmærksomhed.

Pigerne på Jupiter har ikke brug for, at vi synes, det er synd for dem. Selvmedlidenhed fører ingen vegne.  De har derimod brug for støtte, sådan at de tør tage ansvar for sig selv og andre.  Og så skal de i gang med nogen konstruktive aktiviteter.

Jupiters piger har brug for at blive forstået og for at blive taget alvorligt. Ved at være en del af det positive sociale samvær på opholdsstedet lærer de at de sammen med andre kan få deres problemer løst, i stedet for at gå og tumle med dem alene. Det er fordelen ved at være på et opholdssted for piger.

Jupiter er mulighedernes sted – et opholdssted for piger

Jupiters piger er seje, bløde, vilde, sure, glade, aktive og indimellem kolossal passive og ugidelige.

Er du til stille aftener i huset? – Jupiter byder på god hjemlig hygge med åbne arealer indendørs og udendørs. Dejligt og smukt indrettet.

Er du til mange aktiviteter? Så er der mange aktivitetsmuligheder på Bustrup, hvor mange af pigerne går i skole. Her er fitness, heste, caféaftener, musik, teatersal og kunstværksted.

Jupiter er dit sted. Et opholdssted for piger. Dit helle. Dit pusterum. Det er her, du ruster dig og bliver stærkere. Det er her, du bygger en ny fremtid op

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os