Til sagsbehandlere

“Det gode match” er alfa og omega i en succesful anbringelse

Hvis du ikke kender os fra tidligere, vil vi gerne opfordre dig til at kontakte enten leder Rikke Link. Det er altid noget andet med den direkte kontakt, hvor vi kan uddybe vores kompetencer og muligheder.

På disse sider kan du jo læse, hvor gode vi synes, vi er og vi synes også, at vi har meget at tilbyde, men en samtale er stadig helt anderledes. Det er jo dig, der som sagsbehandler kender pigen eller den unge kvinde, og det er dig og os, som i samarbejde kan tage stilling til, om vi er et godt match til netop jeres barn / unge.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Tekst
Tekst
Tekst

Tekst

Værdigrundlag
Alle mennesker er ligeværdige
Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige

På trods af opvækstvilkår, på trods af kulturelle forskelle, på trods af større eller mindre intelligens, på trods af fysiske, psykiske eller mentale lidelser: Alle mennesker skal have de samme vilkår og muligheder for at blive anerkendt, respekteret og for at kunne uddanne og udvikle sig som ligeværdige samfundsborgere, herunder i så stor grad som muligt tage ansvar for eget liv og velfærd.

Perspektiv

Perspektivet er, at pigerne modnes mod normaliteten og flytter ud når de er klar til at tage hånd om egen tilværelse. Medarbejdernes fokus er på den enkelte pige i fællesskabet. Gensidig tillid er afgørende i hverdagen – både ung og medarbejder og medarbejderne imellem.

De autentiske relationer opbygges sammen med medarbejderne, som er engagerede og motiverede i deres arbejde.

Faglig målsætning

Overordnet set er vores målsætning på Jupiter, at pigerne kommer i en god personlig og social udvikling og tilegner sig praktiske, uddannelsesmæssige og sociale færdigheder. De opdager, at der er plads til dem i et fællesskab – at der er brug for det, de kan bidrage med. De bliver ydende og rummelige mennesker. Som udgangspunkt får ALLE gennemført folkeskolens afgangsprøver samt kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller arbejde.

Personlighedsudviklende oplevelser

Oplevelserne er de input og erfaringer, som vores piger får mulighed for, mens de er på opholdsstedet. Det er oplevelser, som er så særlige, vilde og betydende, at vores elever kan blive overvældede, så oplevelserne gør indtryk, så de rykker tættere sammen – og således at vi derved skaber rammerne for et fællesskab, hvor pigerne får tillid til hinanden og til de voksne.

Det er gennem de autentiske relationer og oplevelserne, at der skabes læring og udvikling.

Overskrift
Målgruppe: Omsorgssvigtede piger

Opholdsstedet Jupiter har plads til 9 piger i aldersgruppen 10-23 år. Der er mulighed for efterværn til det 23. år. Vi har stor erfaring med piger med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har 14 §66 pladser (2 akutpladser)  og 4§ 107 pladser

De piger der anbringes hos os, har været udsat for omsorgssvigt og overgreb. Pigerne er i en bekymrende udvikling ift. misbrug af alkohol, stoffer, kriminalitet, mangelfuld skolegang. Pigerne har brug for, at få repareret skader ift. tilknytning og selvværd.

Flere af pigerne har fået diagnoser efter udredning på børnepsykiatrisk afdeling.

Pigerne er vokset op med forældre, der har haft svært ved at sørge for deres barns opvækst og trivsel, grundet forældrenes egne udfordringer (f.eks. afhængighed af rusmidler, psykisk sygdom, tilknytningsforstyrrelser).

På Jupiter har vi to fleksible § 107 pladser, hvilket er tiltænkt de piger der har været anbragt hos os frem til det 18. år, og som af kommunen bliver vurderet til at tilhøre målgruppen for § 107. Godkendelsen gælder til den unges 25. år.

Formålet med at bo på Jupiter er blandt andet at pigerne får respekt for andre og for sig selv, får mulighed for at opleve succes og har mulighed for at afprøve egne evner og din kreativitet. Måske ved de ikke altid selv, hvorfor det er gået galt, men de ved godt, at der skal noget til for at de kan undgå at komme længere ud i kriminalitet, stoffer og manglende lyst til livet. Det er her, opholdsstedet kan være en stor hjælp. Vores primære målgruppe: omsorgsvigtede piger.

Vi arbejder tæt sammen med skole- og uddannelsestilbud

For at få den bedste start på en ny periode i livet på Jupiter, anbefaler vi skolestart på Dagskolen på Bustrup, som er rummeligt og har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Opholdstakst

Månedstakst for 2023 er 77.755 kr.

Opholdstaksten dækker opholdsstedets aktiviteter samt lommepenge og og tøjpenge efter vejledende sats. Opholdstaksten dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Der er ikke yderligere omkostninger i forhold til den enkelte barn / unge udover eventuel skoleanbringelse, som koster 30.346 kr. pr. måned.

BEMÆRK!

Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private sociale tilbud er inkl. moms. Takster for private sociale tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

Visitation og match af målgruppe

Nye beboere visiteres gennem leder Rikke Link.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende beboer og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os