Til forældre

Samarbejde med forældre

Opholdsstedet Jupiter vægter et godt og stabilt forældresamarbejde. Det er vigtigt for os, at de unge kan bevare og styrke deres familierelationer, mens de bor på Jupiter. Vi er bevidste om, at det er forbundet med afmagt, sorg og frustration at få et barn anbragt uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt for os at møde alle forældre medforståelse og anerkendelse af de følelser, en anbringelse kan give. Det er vores overbevisning, at trygge forældre skaber en bedre og mere stabilanbringelse. Vi oplever, at det skaber ro hos den unge og bedre mulighed for at udvikle sig.

Forældresamarbejdet er baseret på åbenhed, dialog og tillid. Forældrene har krav på at være velinformeret om deres barns/unges hverdag. Forældrene er med til statusmøder på opholdsstedet samt andre netværksmøder, hvis der er behov for dette.

I samarbejde sagsbehandler og forældrene bliver der udarbejdet en samværsplan med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel.

Vi har, i det omfang det er muligt, minimum 1 ugentlig telefoniskkontakt mellem forældrene og deres barns primærpædagog. Hvis der er behov for tolk, søger vi også for den del både internt og eksternt, så kommunikationen med familien lettes.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os