Målgruppe på Udsigten

Målgruppe

Målgruppen er børn i alderen 6-18 år med psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Børnene er karakteriseret ved ofte at have været udsat for omsorgssvigt og at have adfærds- og tilknytningsforstyrrelser b.la. i forbindelse med opvæksten eller andre traumer de har været udsat for. For alle børnene gælder det at de har brug for behandling i en kortere eller længerevarende periode. Der modtages søskende i tilbuddet.

Der kan være tale om massive vanskeligheder ift. barnets kognitive og socio-emotionelle udvikling. Vanskelighederne kan ofte komme til udtryk gennem udadrettet destruktiv adfærd hos barnet og mangel på tilpasning i sociale situationer. Lige så ofte kan vanskelighederne komme til udtryk gennem selvdestruktiv adfærd hos barnet og overtilpasning.

Afdelingen er godkendt til
 • Andet socialt problem
 • Seksuelt overgreb
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Indadreagerende adfærd
 • Stressbelastning
 • Omsorgssvigt
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd

Aldersgruppe

6 - 18 år

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.
Vi tager også imod akut anbringelser.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os