Til forældre

Til forældre...

Vi finder relationen mellem forældre og barn særdeles betydningsfuld og vægter forældresamarbejde højt i det pædagogiske arbejde.


På Udsigten stræber vi efter, at forældrene til børnene/de unge skal opleve, at de føler sig hørt, inddraget og vigtige under anbringelsen af deres barn. Dette gør vi gennem godt samarbejde, anerkendelse samt ved at holde dem oplyste om deres barn.
I samarbejdsdelen ligger en forståelse af at vi som professionelle, isamarbejde med forældrene, handler sammen for at opnå et fælles mål. I et anbringelsesforløb er det fælles mål at fremme barnet/den unges trivsel og udvikling.

Personalet støtter forældrene i at udfylde deres forældrerolle underanbringelsen. Dette betyder, at personalet støtter forældrene i at være forældre, på de måder de magter, og som det giver mening for det enkelte barn/ung. Vi betragter forældrene med ressourcer og anerkender deres rolle som forældre.

Som forældre til et barn anbragt på Udsigten kan man forvente, at personalet:

-         beretterom succeserne og den positive udvikling der opleves samt oplyser om de udfordringer, der måtte være aktuelle

-         er anerkendende og udviser forståelse for de følelser og eventuelle bekymringer, forældrene kommunikerer til os

-         inddrager forældrene bl.a. ved, at personalet spørger ind til forældrenes fornemmelser, oplevelser og vurdering ift. deres barn. Personalet er nysgerrige på forældrenes perspektiver og tillægger deres perspektiver betydning.

-         Altid vender tilbage til forældrene, når de har henvendt sig med en bekymring. Vigiver forældrene de indsigter, de har brug for, så de føler sig inddraget, hørt og taget seriøst.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os