Til sagsbehandlere

Vigtige informationer til sagsbehandlere

Bustrup er et opholdssted til anbragte børn og unge i alderen 12-18 år med mulighed for efterværn.

Bustrup er et opholdsted med plads til i alt 12 unge i alderen 12-18 år og med mulighed for efterværn jf. sel § 66 stk.1 nr. 6.

Vores opholdsted ligger i naturskønne omgivelser tæt på vand og ikke langt fra Skive og Holstebro.

Vi arbejder målrettet med pædagogiske planer, der bliver individuelt tilrettelagt,med udgangspunkt i den unges handleplan.

Vi vægter højt, at udarbejde fyldestgørende statusrapporter minimum hvert halve år, dog allerede efter 3 måneder ved nye anbringelser. I den sammenhæng afholdes der ligeledes statusmøde med sagsbehandler, forældre og den unge. Ved statusmøder vil den unges kontaktpædagog samt Bustrups ledelse altid være repræsenteret.

Målgruppe

Vores målgruppe er børn og unge med b.la. personlige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder,kriminalitetstruede, børn og unge i mistrivsel og hvor der er behov for en anbringelse uden for hjemmet.

Vi har endvidere god erfaring med at modtage unge, der har flere sammenbrudte anbringelser med sig, hvad enten det er fra plejefamilier eller opholdsteder.Vi vægter det gode og tætte samarbejde højt, både med forældre, netværk,tidligere anbringelsessteder og sagsbehandlere.

Akutanbringelser

Vores opholdsted tager også imod akut anbringelser og ledelsen kan kontaktes på alle tidspunkter af døgnet ved behov. Vi arbejder i den forbindelse meget tæt med sagsbehandlere med fokus på at finde den bedste løsning for den unge.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os