Til forældre og
samarbejdspartnere

Samarbejde med forældre

Samarbejde med forældrene

Skolen arbejder tæt sammen med elevernes primære omsorgspersoner. Det kan kan være  forældre, plejefamilier, kontaktpersoner eller opholdssteder.

“Trekløveret” eleven, omsorgspersoner og skolen er fælles om, at skoleåret for eleven bliver bedst muligt, og at udviklingen kommer til at foregå maksimalt.

Åbenhed overfor hinanden og tryghed skaber den ramme, som sørger for at parterne kommer overens, især når der er konflikter.

Der er årlige arrangementer for forældre og samarbejdspartnere.

Familie- og Vennedage

Der afholdes to gange årlig familie- og vennedag. Her er der er mulighed for at deltage i gode forældresamtaler, hvor elev, forældre, evt. kontaktpædagog og lærer ser hinanden i øjnene og evaluerer på skolelivet siden sidst.

Forældredagens program består af fælles sang og spisning, taler og andre overraskelser som fortæller om den sidste periode på skolen. Bedst er dagene med varierende indslag - en aktion til at plante træer, en optræd af elever, præsentationer af rejseoplevelser.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.